ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Абетка українських стародруків

«Абетка українських стародруків» (про проект)

«Alphabet of Ukrainian ancient books» (about the projekt)

 

"Абетка українських стародруків"

Тема проекту: репрезентація українських стародруків з фонду НДВСЦРВ НІБУ.

Актуальність та новизна проекту: "Абетка українських стародруків" є цілком новим інформаційним продуктом, жодна частина проекту не запозичена з іншого ресурсу. Проект сприятиме введенню у науковий обіг ціних джерел та популяризації оцифрованих видань електронної бібліотеки «Історична спадщина України».

Мета проекту: поповнити та зробити ще доступнішою інформацію про стародруки, що представлені в електронному вигляді на сайті бібліотеки для всіх користувачів – від школяра до академіка.

Об’єкт проекту: окремі примірники стародруків, які зберігаються в НІБУ.

Предмет проекту: колекція кириличних стародруків з фонду відділу НДВСЦРВ.

Хронологічні рамки: обумовлені хронологічними рамками колекції.

Методи, етапи проекту та спосіб узагальнення матеріалів:

В рамках проекту планується регулярно виставляти на сайті інформацію про певне стародруковане видання, яка буде складатися з:

- довідкової статті за типом енциклопедичної, що буде включати :

- загальну інформацію, яка буде пояснювати назву конкретного стародруку;

- інформацію про певні примірники, які зберігаються в фонді НІБУ;

- бібліографічного опису книги;

- ілюстрацій – титульного аркуша, якщо він є, або обкладинки та, якщо це буде доцільно, інших ілюстрацій, наприклад, гравюр;

- посилання на електронний примірник, якщо книга вже оцифрована.

Організатор проекту: НДВСЦРВ НІБУ.

Виконавець проекту: О.І. Марченко

Частина 1 «Лаврські стародруки»

Частина 2 «Львівські стародруки»

Частина 3 «Почаївські стародруки»