ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Правила користування Національною історичною бібліотекою України

 

Національна історична бібліотека України (надалі – Бібліотека, НІБУ) - є провідним науково-інформаційним закладом, що здійснює наукове вивчення, збереження і популяризацію рукописних і друкованих пам'яток культури, активну міжнародну діяльність. 

Бібліотека забезпечує бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію загальноукраїнського депозитарію, науково-дослідного, організаційно-методичного центру бібліотек в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України.
Відповідно до чинного законодавства України, фонд НІБУ як невід’ємна частина культурної спадщини українського народу, перебуває під охороною держави.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Наказом Міністерства культури України 19.04.2017 № 340, згідно зі Статутом Бібліотеки, з урахуванням контингенту користувачів та специфіки їх запитів.

1.2. Обслуговування користувачів в НІБУ здійснюється відповідно до Статуту Бібліотеки, регламентується відповідними Правилами, Положеннями і Інструкціями НІБУ.
 

2. ЗАПИС КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є громадяни України незалежно від їх статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також бібліотеки організацій, підприємств, установ всіх форм власності, які користуються послугами міжбібліотечного абонементу та електронною доставкою документів (МБА та ЕДД).

Підлітки до 14 років записуються в Бібліотеку на підставі свідоцтва про народження та паспорта одного з батьків або особи, під опікою якої вони перебувають.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.2. Порядок запису:

2.2.1. Для запису необхідні такі документи: паспорт (або Є-документ), а також студентський квиток - для студентів. Крім цього необхідно надати всі відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького квитка.

У разі зміни прізвища, місця навчання або проживання користувач у місячний термін має повідомити про це Бібліотеку.

У разі відсутності необхідних документів, відвідувач не має права на запис до Бібліотеки, але може одержати контрольний листок разового відвідування, який дає право на користування лише каталогами і картотеками Бібліотеки без одержання документів: книг, періодичних і продовжуваних видань, відео, аудіо-відео документів, CD, DVD тощо.

2.2.2. При записі в Бібліотеку користувач:

•    знайомиться з цими Правилами;
•    заповнює реєстраційну картку і підписує її, приймаючи тим самим умови цих Правил;
•    одержує читацький квиток та контрольний листок.

2.3. Формами бібліотечного обслуговування є загальні і спеціалізовані читальні зали, міжбібліотечний абонемент та електронна доставка документів (далі МБА та ЕДД).

2.4. Користувач бібліотеки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь-яким не забороненим Законом способом з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки. Ці дані збираються для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статуту Національної історичної бібліотеки України, Правил користування Національною історичною бібліотекою України.

Відомості, надані під час реєстрації користувача, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах. 

3. ПОРЯДОК ВХОДУ І ВИХОДУ

3.1. Читацький квиток і контрольний листок є документами, що дають право на користування фондами Бібліотеки.

3.2. При вході до НІБУ користувач зобов'язаний пред'явити: читацький квиток в секторі обліку та реєстрації користувачів для одержання контрольного листка; читацький квиток та контрольний листок в структурних підрозділах Бібліотеки для запису одержаних документів. 

3.3. При виході з Бібліотеки користувач зобов'язаний здати контрольний листок у сектор обліку та реєстрації користувачів з відмітками бібліотекарів про повернення всіх документів, якими він користувався.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою довідково-пошукового апарату, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними в Бібліотеці базами даних, отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

4.1.2. Безоплатно отримувати в тимчасове користування в читальних залах всі види документів з фондів різних структурних підрозділів Бібліотеки.1

4.1.3. У разі відсутності у фонді Бібліотеки потрібних документів, замовляти їх по МБА та ЕДД.

4.1.4. Одержувати інші послуги у відповідності зі Статутом НІБУ та іншими регламентуючими документами.2

4.1.5. Користуватися персональним комп'ютером з автономним живленням.

4.1.6. Звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами, побажаннями до представників адміністрації НІБУ з питань, що стосуються організації діяльності Бібліотеки.

4.1.7. Брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека. 

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. Дотримуватись «Правил користування Національною історичною бібліотекою України», підпорядковуватись графіку роботи Бібліотеки (див. р. 6).

4.2.2. При одержанні документів перевіряти їх кількість, відповідність читацькій вимозі, наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попереджати про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документі відповідну позначку в присутності користувача. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах дефекти несе останній користувач, який працював з документом.

4.2.3. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, майна і обладнання. Нести відповідальність за взяті і залишені без нагляду документи, за втрату, пошкодження, псування документів, обладнання, майна згідно з чинним зако-нодавством України.

4.2.4. Залишати в гардеробі: сумки спортивні, дорожні, господарські, портфелі, валізи, «дипломати», сумки-рюкзаки, інші великогабаритні предмети, парасолі, непрозорі поліетиленові пакети, верхній одяг.3

4.2.5. Пред'являти читацький квиток в секторі обліку та реєстрації користувачів, на вимогу працівників охорони або відповідального чергового по Бібліотеці.

4.2.6. Пред'являти для контролю працівникові сектору обліку та реєстрації користувачів або сторожу І класу при виході з НІБУ папки, жіночі сумки, пакети.

4.2.7. У разі втрати читацького квитка повідомити про це сектор обліку та реєстрації користувачів, відшкодувати його вартість в розмірі, що відповідає витратам на виготовлення квитка, і отримати дублікат читацького квитка.

4.2.8. Дотримуватися громадського порядку, чистоти і протипожежної безпеки в приміщеннях НІБУ; проявляти коректність по відношенню до інших користувачів і співробітників Бібліотеки. 

4.3. КОРИСТУВАЧУ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.3.1. Користуватися чужим читацьким квитком чи контрольним листком; передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.

4.3.2. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити позначки у читацькому квитку або контрольному листку.

4.3.3. Заносити в Бібліотеку:

4.3.4. Виносити документи, що належать Бібліотеці, з її приміщень.

4.3.5. Псувати документи, що належать НІБУ, а також одержані по МБА та ЕДД (вирізати або виривати сторінки, робити позначки, підкреслювати текст, загинати сторінки, калькувати, писати на листах паперу, покладених на документ тощо).

4.3.6. Робити помітки на каталожних картках, писати на них, а також переставляти або виймати їх з каталогів і картотек Бібліотеки.

4.3.7. Користуватися фотоапаратами усіх видів, у т.ч. цифровими, вбудованими в мобільний телефон, смартфон; магнітофонами, диктофонами, принтерами і сканерами, іншими копіювальними пристроями без дозволу відповідальних працівників Бібліотеки.4

4.3.8. Порушувати тишу, користуватися мобільним телефонним зв’язком, створювати некомфортні умови для інших користувачів в читальних залах Бібліотеки.

4.3.9. Приймати їжу, розпивати напої в читальних залах і палити на території Бібліотеки.

4.3.10. Заходити в службові приміщення, користуватися службовими телефонами, службовими каталогами і картотеками без дозволу співробітників НІБУ.

4.3.11. Розміщувати в приміщеннях Бібліотеки оголошення, афіші, інші матеріали політичного і рекламно-комерційного характеру, займатися дрібно-роздрібною торгівлею, будь-якою комерційною або пропагандистською діяльністю без дозволу адміністрації.

4.3.12. Використовувати Інтернет для одержання інформації не бібліотечного характеру.

4.3.13. Відвідувати НІБУ в неохайному, брудному одязі або з предметами, які можуть забруднити одяг інших користувачів або співробітників Бібліотеки; в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння, з неадекватною поведінкою.

4.4.     Бібліотека має право:

4.4.1. Самостійно визначати зміст і конкретні форми своєї діяльності у відповідності до цілей і завдань, визначених Статутом Бібліотеки.

4.4.2.    Затверджувати і вносити зміни до Правил користування НІБУ, визначати умови використання бібліотечного фонду та інших інформаційних ресурсів, а також режим доступу до них.

4.4.3. Розробляти і затверджувати прейскуранти на платні послуги, що надає Бібліотека.

4.4.4. Визначати можливість та обсяги ксерокопіювання документів з фонду НІБУ.

4.4.5. Встановлювати у відповідності до законодавства України види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеці.

4.4.6. Позбавляти користувачів, які порушують «Правила користування Національною історичною бібліотекою України», права відвідувати її на термін, що визначається для кожного конкретного випадку окремо керівництвом Бібліотеки.

4.4.7. Приймати у дарунок від юридичних і фізичних осіб документи, об-ладнання, благодійні внески, оформляти їх надходження згідно із чинним зако-нодавством України.

4.4.8. Використовувати відомості про користувачів Бібліотеки для наукової діяльності лише за їх згодою.

4.4.9. Не допускати до Бібліотеки осіб, що не додержуються правил санітарії і особистої гігієни.

4.5. Бібліотека повинна:

4.5.1. Забезпечити:

- реалізацію права громадян на вільний доступ до:

•    інформації і документів з фонду Бібліотеки;
•    наявного довідково-пошукового апарату;
•    електронних ресурсів НІБУ та мережі Інтернет;
•    матеріально-технічних засобів опрацювання, зберігання і передачі інформації.

- збереження державного фонду документів, що належить до категорії цінних та рідкісних видань;

- наукове формування документно-джерельної бази Бібліотеки, облік і зберігання у відповідності до чинного законодавства України і Статуту НІБУ;

- користувачів оперативною інформацією про нові надходження документів до фонду Бібліотеки, Електронного каталогу, баз даних тощо.

4.5.2. Створювати сприятливі умови для використання бібліотечного фонду, надавати допомогу користувачам у підборі документів, забезпечувати доступ до електронних ресурсів профільної тематики.

Визначати умови використання фонду на основі договорів з юридичними та фізичними особами.
Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

4.5.3. Оперативно інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні, згідно з «Положенням про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України».

4.5.4. Удосконалювати бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні масових заходів.

4.5.5. Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність користувача:

5.1.1. Користувач, який порушив «Правила користування Національною історичною бібліотекою України» та той, що наніс шкоду Бібліотеці, несе адміністративну, майнову і кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.1.2. На час з'ясування обставин порушення, адміністрація Бібліотеки має право позбавити користувача права користування НІБУ.

5.1.3. Користувач, що порушив «Правила користування Національною історичною бібліотекою України», зобов'язаний на вимогу співробітника Бібліотеки повернути йому свій читацький квиток.

5.1.4. Користувач, що заподіяв шкоду власності НІБУ, сплачує повну суму, необхідну для відновлення або заміни цієї власності відповідно до чинного законодавства України.

5.1.5. Відомості про порушення користувачем цих Правил можуть передаватися Бібліотекою для розгляду до правоохоронних органів, в інші інстанції, зокрема за місцем навчання або роботи користувача.

5.2. Відповідальність посадових осіб НІБУ:

5.2.1. Посадові особи НІБУ несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів відповідно до чинного законодавства України, Типових правил користування бібліотеками в Україні, посадових обов'язків і Положень про діяльність відповідних підрозділів Бібліотеки.

6. ГРАФІК РОБОТИ

6.1. НІБУ обслуговує користувачів:

вівторок – неділя з 10-00 до 18-00, крім загальнодержавних свят та санітарних днів.

санітарний день - остання п'ятниця місяця;

вихідний – понеділок;

Відділ МБА та ЕДД - з 10-00 до 18-00, крім суботи та неділі.

6.2. До графіку роботи Бібліотеки можуть вноситися зміни за розпорядженням генерального директора, про що користувачі попереджаються заздалегідь.

Юридична адреса НІБУ:

01015, м. Київ-15, вул. Лаврська, 9, корпус 24.

Тел./Факс:

280-46-17        Генеральний директор // Сектор з питань кадрової роботи.

280-28-74  Відділ довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи // Заступники генерального директора.

280-47-51       Відділ обслуговування користувачів // Відділ культурних комунікацій.

280-28-61      Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань // Відділ міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів // Бухгалтерська служба.
 

                                                                                                                                 Додаток №1

Перелік структурних підрозділів, що обслуговують користувачів НІБУ

•    Пункт запису користувачів та реєстрації відвідувань    корп. 24, пов. І фойє.

•    Відділ обслуговування користувачів: 

-    читальний зал (ЧЗ)  корп. 24, пов. II, кім. 26

-    зал періодичних видань (ЗП)  корп. 24, пов. II,  кім. 18

-    зал нових надходжень (ЗНН)  корп. 24, пов. II,  кім. 26

•    Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань (НДВСЦРВ)  корп. 24, пов. І, кім. 9 

•    Відділ міжбібліотечного абоненту та електронної доставки документів (МБА та ЕДД)  корп. 24, пов. І,  кім. 12

•    Відділ документів іноземними мовами (ВДІМ)  корп. № 35

•    Відділ культурних комунікацій (ВКК)  корп. 24, пов. II,  кім. 22

•    Виставковий зал  корп. 24, пов. II,  кім. 20

•    Відділ довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи (ДБНІР)  корп. 24, пов. II,  кім. 17

•    Відділ організації і зберігання фондів (ЗФ)  корп. 24, пов. І,  кім. 6

•    Відділ телекомунікаційних технологій та електронних ресурсів (ТТЕР)  корп. 24, пов. II, кім. 15

•    Електронний читальний зал  корп. 24, пов. II,  кім. 26

•    Центр ксерокопіювання  корп. 24, пов. II,  кім. 15
 

                                                                                                                                            Додаток №2
Роз'яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п 4.3.7)

Відповідальними працівниками Бібліотеки є:
•    представники адміністрації Бібліотеки:

•    завідуючі відділами, фондами яких користується читач;

•    відповідальний черговий по Бібліотеці.

_______________________________________________________________________________________

1 Використання фонду науково-дослідного відділу стародруків, рідкісних та цінних видань регламентується окремими Правилами користування цим фондом.
2 «Положення про порядок надання платних послуг у Національній історичній бібліотеці України».
3 Речі вагою понад 5 кг до гардеробу не приймаються.

4 Додаток №2 «Роз’яснення щодо застосування «Правил користування Національною історичною бібліотекою України» (п. 4.3.7).

 

 

Правила користування
науково-дослідним відділом стародруків, цінних та рідкісних видань
Національної історичної бібліотеки України

  1. Загальні положення

1.1.Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань (далі - Відділ) є структурним підрозділом Національної історичної бібліотеки України (далі – Бібліотека), в якому зберігаються стародруки, рідкісні видання з історії та суміжних дисциплін, що становлять історичну, наукову та культурну цінність.

1.2. Обслуговування користувачів у Відділі здійснюється відповідно до Статуту Національної історичної бібліотеки України, Правил користування Національною історичною бібліотекою України.

  1. Запис користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг Відділу є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і записані до Національної історичної бібліотеки України відповідно до «Правил користування Національною історичною бібліотекою України».

2.2. Запис користувачів здійснюється у читальному залі Відділу.

2.3. Під час запису користувач повинен ознайомитись з Правилами користування Відділу та особистим підписом підтвердити зобов’язання їх дотримуватись.

2.4. Для запису користувач:

2.4.1. Пред'являє читацький квиток та контрольний листок черговому бібліотекарю.

2.4.2. Заповнює читацький формуляр, в якому зазначає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

2.4.2.1. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними і можуть бути використані лише бібліотечними працівниками у рамках виконання службових обов’язків.

2.5. Для роботи з рукописними книгами, стародруками ХVІ- ХVIII ст. та з іншими особливо цінними виданнями (книжковими пам’ятками) користувач має надати лист-клопотання з місця роботи чи навчання, в якому викладено мету та тему дослідження.

2.6. Контрольний листок разового відвідування дає право користуватися лише довідково-пошуковим апаратом Відділу.

3.Права і обов'язки користувачів

3.1. Користувачі мають право:

3.1.1. Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду за допомогою системи каталогів та картотек Відділу, вести пошук в автоматизованому режимі за наявними у Бібліотеці базами даних, отримувати консультаційну допомогу у користуванні довідково-бібліографічним апаратом Відділу.

3.1.2. Безоплатно отримувати для користування у читальному залі видання з фонду Відділу. Одночасно - не більше 5-ти (п’яти) видань, 1-го (одного) річного комплекту журналів. Особливо цінні видання (рукописні книги, стародруки) видаються у кількості не більше 2-х (двох) примірників. Кількість документів, виданих користувачеві упродовж дня, не обмежується.

3.1.3. За потреби залишати видання для подальшого опрацювання на бронеполиці, терміном не більш як 10 днів (з можливістю, за потреби, надання цих видань іншим користувачам). Особливо цінні примірники видань повертаються на місце постійного зберігання щоденно.

3.1.4. Користуватись платними послугами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р.№1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою».1

3.1.5. Брати участь у масових заходах, що проходять у Відділі.

3.1.6. Користуватись персональним комп'ютером з автономним живленням з дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.2. Користувачі зобов'язані:

3.2.1. Дотримуватись діючих «Правил користування науково-дослідним відділом стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України» та графіку роботи Відділу.

3.2.2. Самостійно (або за допомогою чергового бібліотекаря) здійснювати пошук у каталогах та картотеках Відділу.

3.2.3. Власноруч, розбірливо (ручкою) заповнювати «Листок читацької вимоги» на замовлені видання.

3.2.4. Під час одержання видань перевіряти їхню кількість, відповідність читацькій вимозі, наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це чергового бібліотекаря, який повинен зробити на документі відповідну позначку у присутності користувача. У разі виявлення пошкоджень, не зафіксованих під час видачі замовлених видань, відповідальність покладається на користувача, який останнім працював з виданням.

З особливо цінними виданнями (рукописними книгами, стародруками XVI-XVIIІ cт.) - працювати в спеціальних рукавичках, які отримують у чергового бібліотекаря.

3.2.5. Працювати з отриманими виданнями лише у читальному залі Відділу.

3.2.6. У разі тимчасового виходу за межі Відділу - повернути усі отримані видання.

3.2.7. У разі необхідності використання власного портативного комп’ютера – попередити чергового бібліотекаря.

3.2.8. Повертати замовлені видання черговому бібліотекарю не пізніше, ніж за 30 хвилин до закриття Відділу.

3.2.9. Дотримуватись етики та моральних норм поведінки, громадського порядку, чистоти та правил протипожежної безпеки у читальному залі Відділу; виявляти коректність стосовно інших користувачів, а також співробітників Відділу.

3.2.10. Дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнання, меблів та іншого бібліотечного майна. У разі завдання матеріальної шкоди Бібліотеці користувач має відшкодувати вартість зіпсованого майна.

3.3. Користувачам забороняється:

3.3.1. Користуватись чужим читацьким квитком, передавати свій читацький квиток іншим особам та уповноважувати їх діяти від свого імені.

3.3.2. Вносити до читального залу власні, а також отримані в інших відділах Бібліотеки видання.

3.3.3. Вносити до читального залу Відділу сумки, портфелі, розмір яких перевищує 30х15х20 см (довжина х ширина х висота); пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі.

3.3.4. Вносити до читального залу Відділу та користуватись фото-, відео-, аудіо та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

3.3.5. Вилучати або порушувати порядок розстановки карток у каталогах і картотеках, робити на них нотатки.

3.3.6. Псувати видання (згинати, вирізати або виривати сторінки, робити на них позначки, нотатки, підкреслення, калькувати малюнки, креслення, карти тощо; будь-яким способом порушувати цілісність документа, порушувати порядок аркушів (сторінок) у виданнях, що не зброшуровані).

3.3.7. Відвідувати Відділ у стані сп’яніння, у неохайному зовнішньому вигляді та з предметами, що можуть нашкодити іншим користувачам та цінним виданням.

3.3.8. Порушувати тишу (у т. ч. розмовляти по мобільному телефону), створювати некомфортні умови у приміщенні читального залу Відділу.

3.3.9. Вживати їжу та напої у читальному залі Відділу.

3.3.10. Організовувати та проводити у приміщенні читального залу Відділу будь-які збори, семінари, консультації, інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.3.11. Заходити до службового приміщення Відділу, не призначеного для обслуговування користувачів.

 3.4. Відповідальність користувачів:

3.4.1. У разі втрати або пошкодження книг, інших видань, а також майна відділу користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.4.2. За порушення даних Правил користувачі можуть бути позбавлені права користування читальним залом Відділу і Бібліотекою загалом на термін, визначений керівництвом Бібліотеки.

4. Працівники Відділу мають право:

4.1. Визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають в особливому режимі охорони, зберігання та використання; встановлювати обмеження щодо використання видань з фонду Відділу, які мають особливу наукову, історичну та культурну цінність, а також документів, які мають незадовільний фізичний стан та потребують реставрації, тобто забезпечувати основний принцип щодо використання книжкових пам’яток – пріоритет збереженості над доступністю оригіналів. За можливості, такі примірники максимально замінюються на електронні копії, репринтні або факсимільні видання. Зокрема, не здійснюється копіювання видань з фонду відділу:

4.2. Обмежити доступ до особливо цінних видань особам, які не мають наукової, службової або іншої аргументованої документально підтвердженої потреби в цьому.

5. Графік роботи

5.1. Відділ обслуговує користувачів:

- щоденно з 10-00 до 18-00, окрім понеділка (вихідний), загальнодержавних свят та санітарних днів (остання п'ятниця місяця).

5.2. У разі внесення змін до графіку роботи Відділу, інформація про них заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах та веб-сайті Бібліотеки.


[1] Перелік та вартість платних послуг регламентуються Порядком надання платних послуг Національною історичною бібліотекою України.