ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Бібліографічний покажчик «Історія України»

Бібліографічний покажчик «Історія України», започаткований у 1968 році (налічує 53 випуски), є невід’ємною частиною національної бібліографії, вагомим внеском НІБУ у розвиток вітчизняної історичної науки. З 1996 року, окрім друкованого, публікується і в електронному форматі. Покажчик містить інформацію про наукову друковану продукцію та електронні ресурси українознавчого історичного змісту. Схема систематизації бібліографічного матеріалу щорічника відображає вітчизняну історію від найдавніших часів до сьогодення.

Історія України. 2022 : бiблiогр. покажчик / М-во культури та iнформ. полiтики України, Нац. iст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, З. Х. Мусiна ; ред.: А. В. Скорохватова, Д. Г. Стегнiй ; вiдп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2024. – 588 с. Історія України. 2021 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2023. – 584 с.
Історія України. 2020 : бібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, Вид. дім "Вініченко", 2021. – 565 с Історія України. 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ, 2020. – 592 с.
Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко, Д.Г. Стегній, К.Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2019. – 576 с. Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 640 с. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р./ Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 652 с.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, К.Г. Таранюк-Русанівський, О.В. Литвин ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2016. – 865 с. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, О.В. Литвин; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2015. – 704 с.
Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К., 2014. – 656 с. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2013. – 644 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2012. – 616 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 643 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 766 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Арістей, 2009. – 752 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2008. – 714 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К.: Арістей, 2007. – 556 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К. : Арістей, 2006. – 610 с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2006. – 497 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко, О. Марченко. – К. : Авокадо, 2005. – 613с. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко, О. Кисельова, Н. Вощевська, О. Марченко. – К. : Арістей, 2004. – 516 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. : у 2-х ч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, О. Кисельова, О. Марченко. – К., 2004.

Ч. І. – 367 с.
Ч. ІІ. – 377 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. / упоряд.: Т. Приліпко, М. Лук’яненко, Н. Вощевська. – К., 2001. – 476 с.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1998 р Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1997 р.
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.