ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

На допомогу науковцям

                            

Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал

Науковий журнал "Сіверянський літопис" засновано у 1995 році.
Засновники: 

Інститут історії України НАН України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка,

Національна спілка краєзнавців України.

За переліком ДАК України журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт зі спеціальностей 032 “Історія та археологія” і 035 “Філологія” (історія мови та літератури).
Журнал видається за фінансової підтримки Чернігівської облдержадміністрації.

З 17 травня до 31 грудня 2022 року Національна історична бібліотека України надає безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life.

Research4Life (https://www.research4life.org/) – міжнародний науковий портал, на якому представлено повнотекстові ресурси провідних світових видавців наукової літератури, зокрема, Cambridge University Press, De Gruyter, Elsevier, Emerald, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Springer Nature, Wolters Kluwer та ін. та матеріали баз даних Directory of Open Access Books (DOAB) та Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Безкоштовний доступ забезпечено до 74,5 тис. книг, 12,6 тис. журналів та 12 галузевих баз даних.

Отримати доступ (у бібліотечній мережі або дистанційний) до порталу Research4Life можуть усі співробітники НІБУ, що перебувають в Україні. 
Для отримання логіну і паролю для входу необхідно надіслати запит на адресу nibu.kyiv@ukr.net.

Контактна особа щодо доступу до Research4Life – Спанчак Тетяна, заступник генерального директора з питань використання нових інформаційних технологій.

Open Ukrainian Citation Index  (OUCI) – це пошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що підтримують Initiative for Open Citations. Зараз цю ініціативу підтримує більшість провідних наукових видавців світу.

Від інших подібних сервісів OUCI відрізняється тим, що він є повністю некомерційним, тобто доступ до нього безкоштовний та відкритий для всіх. Водночас наповнення бази відбувається за прозорими принципами і вона має зрозумілий механізм захисту від маніпуляцій з цитуваннями. OUCI пропонує фільтри, які дозволяють проводити пошук документів лише серед видань, що представлені в базах Scopus, Web of Science Core Collection, Переліку наукових фахових видань України (категорії А та Б).

Пошуковий сервіс створений як джерело інформації та аналізу даних для наукової спільноти, викладачів, студентів, редакцій наукових журналів, представників бізнесу, грантодавців, освітніх та наукових управлінців. Додаткові відомості про проект, представлений МОН України: Принцип роботи OUCI.

В Електронному читальному залі Національної історичної бібліотеки України надається можливість безкоштовного доступу до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science. Наші фахівці допоможуть Вам створити власний інформаційний профіль і ви зможете отримувати інформацію про нові публікації за темою свого дослідження на власну поштову скриньку.

Scopus надає платформу і аналітичні інструменти для наукових досліджень, допомагає знайти інформацію про прийняття стратегічних рішень, довести ROI (розрахунок коефіцієнта окупності інвестицій). Scopus допомагає заощадити час, надаючи швидкий  доступ до нових тенденцій та можливість швидкого пошуку однодумців і виявленню конкурентних ідей.
Завітайте до нашого електронного залу.

Безкоштовний доступ до повнотекстової історичної періодики  LIBRARIA 

LIBRARIA – найбільший в Україні архів оцифрованої історичної періодики (наразі кілька сотень тисяч сторінок онлайн), який постійно поповнюється новою інформацією.

Періодика від Науково-дослідний інститут Пам'яті ім. Г.С. Попова

«Літературно-науковий вістник» - науково-популярний та художньо-літературний часопис, заснований з ініціативи М.С. Грушевського (він же -  його перший головний редактор), як перше  в історії всеукраїнське літературно-наукове і громадсько-політичне періодичне видання. Виходило з 1898 до 1932 року. Видавався часопис Науковим товариством імені Т.Г. Шевченка.

У грудні 2019 року відбулося відновлення цього друкованого видання. Вісник  відрождений за ініціативою керівника Одеського регіонального відділення Української академії наук, академіка Мальцева Олега Вікторовича та за участю Заслуженого журналіста України Каневського Кіма Борисовича. Головним редактором став Кім Каневський. 

Виходить двомовна онлайн-версія та поліграфічний варіант видання з підзаголовком «Перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис Грушевського».

Журнал «Експедиція» – це Світ Науки крізь об'єктив фотокамери.
Задуманий як фаховий журнал вчених, науковців та дослідників, які використовують фундаментальні наукові підходи та шукають правду. Заснований у Німеччині наприкінці 2019 року під егідою НДІ Пам'яті ім. Г.С. Попова як дзеркало науково-дослідної роботи спеціального наукового підрозділу «Експедиційний корпус».

Автори намагаються об'єктивно показати історію, дати можливість людям подивитися на світ іншими очима, показати, як спрацьовують механізми влади на певній території та у світі. Як методи маніпуляції історичними подіями змінюють середовище та впливають на людську свідомість. Як, унаслідок цього, людина ухвалює головні рішення у своєму житті – керуючись недостовірними джерелами інформації.

Науковий журнал «Культура та релігія» спрямований на об'єктивне дослідження та практичний аналіз культурних та релігійних питань.
На його сторінках відкриваються таємниці релігій та світових культур, стають зрозумілі проблеми мультикультуралізму та впливу менталітету на складову цих дисциплін. 
Великі загадкові особистості, неймовірні історичні факти та події, що вплинули на становлення цих титанічних брил — культура та релігія, на яких стоїть людське життя. Ми розкриваємо тему культури як громадського культу, а релігії розглянемо з нових ракурсів.
Журнал працює з провідними експертами та вченими України, Європи та Америки та всіма, хто займається науковою та дослідницькою діяльністю.
Baudrillard Now — міждисциплінарний науковий французький журнал, що видається на англійській мові, та на сьогодні є єдиним у світі дійсним виданням, що присвячений працям Жана Бодрійяра (Jean Baudrillard, 29.07.1929—06.03.2007), французького філософа, культуролога, соціолога і публіциста. 

Видання засновано за ініціативою академіків та партнерів Академії EAUSU, більшість з яких були особисто знайомі з Ж. Бодрійяром.

Журнал має на меті популяризувати творчість Жана Бодріяра та аналізувати сучасний світ крізь призму його ідей та теорій. 

Журнал також покликаний забезпечити вільний простір для праць та наукових робіт на перехресті таких наук як філософія Бодрійяра, соціологія, радикальна антропологія та постмодерні теорії.

Інформаційні ресурси електронних бібліотек та БД у вільному доступі

Тут ви знайдете доступ до електронних ресурсів як найбільших бібліотек світу так і визначних українських електронних колекцій. Завдяки вільному доступу вам надаються потужні та перспективні системи пошуку по світовим бібліотечним та академічним ресурсам. Доступні через пошук матеріали безумовно стануть у нагоді науковцям, студентам та усім зацікавленим світовою наукою, історією та культурою. 

Directory of Open Access Journals ( DOAJ )
Повнотекстова база журналів, створена бібліотекою Лундського університету (Швеція). Включає наукові журнали російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською та іншими мовами, що рецензуються експертами. Нині містить понад 9970 найменувань, представлених архівами різної глибини (в основному за 1990-і – 2000-і рр.), організованих у списки по галузях знання. Тематика: бізнес і економіка, юриспруденція, політика, історія та археологія, соціологія, філософія та релігія, література і мовознавство, мистецтво та архітектура, наука в цілому, математика і статистика, фізика та астрономія, хімія, науки про землю, біологія, екологія, технічні та прикладні науки, охорона здоров'я, сільське господарство та харчові технології та інше. Пошук документів можливий за автором, назвою і ключовими словами.

Gallica
Універсальна електронна бібліотека, яку підтримує Національна бібліотека Франції з 1997 р. включає понад 2 000 000 оцифрованих книг, газет, рукописів, карт, малюнків тощо, переважно французькою мовою. Представлено понад 348 000 книг (з них понад 200 000 – у відкритому доступі), періодики – 840 000 (понад 4 500 найменувань у відкритому доступі). Пошук здійснюється по автору, заголовку, ключовим словам, датою публікації, виду документа.

Google Books
Універсальна електронна бібліотека книг різними мовами, що оцифровані компанією Google, з фондів найбільших університетських та публічних бібліотек США та Європи. На даний час кількість видань у каталозі Google Books перевищило 20 000 000, з них понад 3 000 000 – з різним ступенем доступності до повних текстів. Статуси доступу: Full View – повнотекстовий доступ, Limited Preview – обмежений перегляд, Snippet View – перегляд фрагменту, No Preview Available – доступний тільки бібліографічний опис. Пошук здійснюється за автором або назвою.

Project Gutenberg (Проект Гутенберг)
Найстаріша електронна бібліотека – громадська (добровільна) ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Заснована 1971 Майклом Хартом (Michael S. Hart), є найстарішою універсальною електронною бібліотекою. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні. Проєкт намагається надавати максимально вільний і довготривалий доступ до колекції, використовує відкриті формати даних, якими можна користатися на комп'ютерах різних типів. Бібліотека містить понад 1 600 000 книг у вільному доступі, крім того доступні аудіокниги, музика і т.п. Статистику колекції можна побачити на головній сторінці офіційного сайту. "Проект Гутенберг" має в багатьох країнах світу філії, які є незалежними організаціями і поділяють ті ж ідеали, проєкт дозволяє партнерам використовувати бренд "Project Gutenberg". Містить вільні твори переважно німецькою та англійською мовами.

HathiTrust
Електронна бібліотека формується в рамках реалізації корпоративного проєкту з оцифрування документів, учасниками якого є близько 50 найбільших університетських бібліотек США, включаючи бібліотеки Чиказького, Мічиганського, Іллінойського, Каліфорнійського університетів. Нині у відкритому доступі знаходиться понад 400 000 документів з гуманітарних, природничих і технічних наук англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською та іншими мовами. Найбільш ранні матеріали датуються 1 500 роком. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації, мовою публікації, форматом документа.

Open J – Gate
Електронна бібліотека наукових журналів англійською мовою із суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, підтримувана компанією Informatics India Ltd. Нині включає понад 6300 найменувань журналів, організованих за галузями знань. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Library
Універсальна електронна бібліотека — інтернет-проєкт некомерційної організації Internet Archive (США), націлений в перспективі на сканування всіх будь-коли виданих у світі книг. У каталог бібліотеки на даний момент занесено більше ніж 22 000 000 описів документів англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, російською та іншими мовами, з них більше 1 000 000 книг – з повнотекстовим доступом. У разі якщо повний текст книги доступний, бібліографічний опис супроводжується кнопкою READ («читати»). Пошук здійснюється за ключовими словами, автором, заголовком, видавництвом.

The National Academy Press
Повнотекстова база Видавництва національних академій США надає доступ до більше ніж 6 000 публікацій англійською мовою з найбільш важливих і актуальних проблем науки, техніки та медицини, авторами яких є представники Академії наук, Академії інжинірингу, Інституту медицини та Національної дослідницької ради США. Публікації організовані по галузях знань, можливий пошук за ключовими словами. Для доступу до матеріалів необхідна реєстрація.

Інформаційні ресурси з cуспільних і гуманітарних наук

Europeana
Електронна бібліотека з історії та культури Європи, створена з ініціативи Європейської комісії, надає доступ до 2 000 000 найменувань матеріалів англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими мовами з фондів музеїв, архівів, бібліотек та інших закладів культури Європи. У бібліотеці представлені цифрові копії книг, газет, рукописів, відео- та аудіоматеріалів, карт, фотографій і картин, створених за останні 2000 років історії Європи, що відображають різні аспекти її культури. Сайт має російськомовний інтерфейс, пошук документів здійснюється за ключовими словами, типом документа, автором, заголовком, датою публікації, мовою публікації, країною публікації.

Austrian Newspaper Online
Архів історичної австрійської періодики, станом на листопад 2013 року має понад 10,5 млн оцифрованих сторінок.

Золота колекція Євразії
Цифрова колекція найбільш видатних і цінних видань, що відображають культуру народів країн СНД, які розкривають історичні корені, духовні зв'язки, взаємодії між народами Співдружності Незалежних Держав. Проєкт розроблений Бібліотечною асамблеєю Євразії (БАЄ), учасниками проєкту є бібліотеки країн СНД і члени БАЄ. У колекції представлена реферативно – бібліографічна інформація про рідкісні та цінні видання, яка супроводжується їх електронними образами. Повні тексти літературних творів зберігаються на серверах бібліотек — фондотримачів.

Інститут історії України НАН України
Електронні версії досліджень та монографій сучасних українських істориків, українська історична періодика.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Окрім електронного каталогу бібліотеки, містить повнотекстові автореферати дисертацій (понад 50 тис.), статті з періодичних видань, книги та тексти.

Культура України
Електронний ресурс Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Електронна бібліотека, яку підтримує Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського
Багато джерел з історії краю та рідкісних творів у форматі html і djvu, твори місцевих авторів у PDF.

Медієвіст
Мета проєкту – об'єднати науковий доробок різних авторів, оригінальні латиномовні тексти та переклади на одному ресурсі, щоб у такий спосіб полегшити шлях дослідників української літератури, історії літератури, історії України. Адже нагальна потреба створення повної та об'єктивної картини розвитку української літератури нездійсненна без перекладу, вивчення і введення в культурний обіг творів, написаних латинською мовою в Україні, водночас вичерпне дослідження латиномовної творчості як наднаціонального європейського культурного явища потребує неодмінного вивчення її української складової.

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)
Повнотекстова база даних, яку підтримує консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільних і гуманітарних наук — суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва. Пошук документів здійснюється за ключовими словами, автором, заголовком, датою публікації, мовою публікації. 

The European Library (TEL)
TEL надає доступ до електронних ресурсів (каталогів і цифрових колекцій) 48 національних бібліотек англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими (всього – 35) мовами. Цифрові колекції включають різні об'єкти історичної та культурної спадщини Європи: рідкісні та цінні книги (рукописи та друковані видання), гравюри, малюнки, плакати, звукозаписи, ноти, відеофільми, архіви телепередач, фотографії, карти, військові та історичні архіви та ін. Тематичні охоплення: історичні події, в т.ч. війни, історія географічних відкриттів, стародавня культура і традиції європейських народів, історія писемності та книги, художні твори – шедеври європейської літератури та ін. Пошук здійснюється за назвою країни, видом документа, ключовими словами з можливістю формулювання комплексного запиту. 

The University of Oxford Text Archive
Електронний архів текстових матеріалів Оксфордського університету містить понад 2600 літературних текстів (творів художньої літератури, мемуарів, листів) і літературознавчих робіт англійською та іншими європейськими мовами. Пошук можливий по автору і заголовку. Для доступу до матеріалів необхідна реєстрація. 

World Digital Library
Електронна бібліотека, що розробляється Бібліотекою Конгресу (США) і ЮНЕСКО, надає доступ до оцифрованих версій матеріалів з історії та культури різних країн. Зараз в колекції представлено понад 10000 об'єктів світової культурної спадщини англійською, німецькою, іспанською, французькою, китайською, арабською та іншими мовами світу (манускрипти, рідкісні книги, карти, ноти, аудіозаписи, відеозаписи, фотографії, зображення і т.п). Сайт має російськомовний інтерфейс, пошук документів можливий за ключовими словами, типом документа, датою публікації, мовою публікації, країною публікації.