ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Новини оцифрування

Киевский народный календарь (месяцеслов) на 1909 год (простой). Год изд. 45-й [Текст] / ред. А. Андрияшев. - Киев : Типо-лит. И. Н. Кушнерев и К°, [1908]. - 183 с.

Україна: науковий журнал українознавства [Текст] . Кн. 42 / Всеукраїнська академія наук, Історична секція ; ред. М. С. Грушевський. - Київ : Державне видавництво України, 1930. - 200 с.
Коцаренко, Володимир Федорович. Краматорськ: витоки [Текст] : збірник краєзнавчих нарисів / В. Ф. Коцаренко ; пер. О. А. Савчук. - Житомир : Євенок О. О., 2018. - 215 с.

Kochanowski, Andrzej (1618-1667). Iednorozec zacny y starodawny Zacnego y Starodawnego w Polscze domu Ich Mościow PP. Fredrow z Pleszewic kleynot przez W.O. Alexandra a Iesu Karmelitę Bossego Trzema Kazaniami Pogrzebnemi wysławiony ; a przez I. M. X. Andrzeia Podolskiego, Kanonika Przemyskiego, Proboszcza Lancuckiego Swiatu przez Druk wystawiony. Z Dozwoleniem Starszych. [Текст] / A. Kochanowski, A. Podolski. - Krakow : w drukarni Lukasza Kupisza, 1652. - 55, [1] с.